Przenośny detektor – Impact / Impact Pro

Opis

Przenośny detektor – Impact / Impact Pro

Przenośny miernik gazów toksycznych i palnych w powietrzu (do 4 gazów), certyfikowany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Kompaktowy, lekki, z solidną, odporną na wstrząsy i wodę obudową IP67. Przejrzysty system komunikacji z użytkownikiem o strukturze menu.

Wyraźny podświetlany wyświetlacz, trzy alarmy, sygnalizacja optyczna i akustyczna, rejestracja wskazań i zdarzeń.

  • Szeroki wybór czujników gazów toksycznych (O2, CO, H2S, NH3, CO2, Cl2, SO2, NO2);
  • Dostarczane zestawy czujników są kalibrowane fabrycznie;
  • Wbudowane współczynniki korekcji dla gazów palnych;
  • Dla wersji standardowej (palne, O2, CO i H2S) dostępny automatyczny kalibrator Enforcer;
  • Opcjonalne połączenie bezpieczeństwa pomiędzy czujnikami „Safelink”.

 

 

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Neotronics

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek siarki (SO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Gazy palne (0-100% DGW), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Neon (Ne), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązany produkt

GasAlert Micro5 zastąpił detektor Impact/Impact Pro:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/bw-osobisty-detektor-gasalertmicro5/

Pliki do pobrania