Przenośny detektor – Impact / Impact Pro

Opis

Uwaga!  Model wycofany z produkcji. W swojej ofercie posiadamy usługi serwisowe do detektora Impact/Impact Pro

 

 

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Neotronics

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek siarki (SO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Gazy palne (0-100% DGW), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Neon (Ne), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązany produkt

GasAlert Micro5 zastąpił detektor Impact/Impact Pro:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/bw-osobisty-detektor-gasalertmicro5/

Pliki do pobrania