Przenośny detektor gazów MicroRAE Honeywell

Opis

Przenośny detektor 4-gazowy MicroRAE oferuje bezprzewodową detekcję gazów ze zwiększoną łatwością obsługi i elastycznością. Nieprzerwana i natychmiastowa widoczność zagrożeń dla bezpieczeństwa umożliwia podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji w celu ochrony pracowników, instalacji, środowiska oraz optymalizacji operacji.
MicroRAE to bezprzewodowy detektor dyfuzyjny monitorujący jednocześnie do czterech gazów, w tym siarkowodór, tlenek węgla, tlen i gazy palne (DGW). Cztery opcje łączności bezprzewodowej umożliwiają transfer w czasie rzeczywistym odczytów i stanów alarmowych do innych rozwiązań bezprzewodowych, takich jakConneXt Plus, ConneXt Pro, ConneXt Loneworker4 i Safety Communicator.

Dane techniczne

Dane techniczne przenośnego detektora MicroRAE

WYMIARY: 117 x 76 (66) 74 x 24mm
MASA: 206g (z akumulatorem litowo-jonowymi i zaciskiem)
SENSORY: Sensor katalityczny DGW dla gazów palnych, ciekłego tlenu (O2), sensor EC dla CO, H2S, HCN
ZASILANIE: Akumulator litowo-jonowy
CZAS PRACY: 15 godzin pracy bez łączności bezprzewodowej, 11 godzin pracy z łącznością bezprzewodową; Zauważ: specyfikacje dla 20° C; niższe temperatury i stany alarmowe wpływają na czas pracy
WYŚWIETLACZ GRAFICZNY: Wyświetlacz monochromatyczny, 44 x 33 mm z 2 kolorami podświetlania
PRZYCISKI: Obsługa 2-przyciskowa
ODCZYTY BEZPOŚREDNIE: 
Odczyty stężeń gazów w czasie rzeczywistym i wskazania alarmu bezruchu; Opcje wskazań na wielu detektorach; Status łączności bezprzewodowej, GPS i jakość sygnału
STEL, TWA, wartości szczytowe i minimalne; Wskazania systemu weryfikacji Intelliflash

ALARMY: 
Wielotonowy sygnalizator akustyczny 100dB (z 30cm, wartość typowa), alarm wibracyjny, migoczące LED-y i wskazania ekranowe stanów alarmowych
Alarmy: blokujące, nieblokujące lub obejście ręczne; Dodatkowy alarm diagnostyczny i komunikat przy niskim stanie akumulatora; Alarm łączności bezprzewodowej
Alarm bezruchu i zdalne powiadomienie bezprzewodowe w czasie rzeczywistym

REJESTRACJA DANYCH: 
Rejestracja w trybie ciągłym (6 miesięcy dla 4 sensorów z interwałem 1-minutowym)
Konfigurowane interwały rejestracji danych (od 1 do 3600 s)
ŁĄCZNOŚĆ I POBIERANIE DANYCH:
Pobieranie danych do/z PC i konfiguracja detektora za pomocą ładowarki podróżnej i transmisja stanów za pomocą wbudowanego modemu RF (opcjonalny)

SIEĆ BEZPRZEWODOWA: Dedykowana sieć RAE typu Mesh lub standardowy WiFi
ZASIĘG SIECI (TYPOWY): Do 200 m dla sieci Mesh poniżej 1GHz3, do 100 m dla WiFi3, do 5 m dla BLE
EMC/RFI: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC: 2004/108/WE
STOPIEŃ OCHRONY: IP-67
KALIBRACJA: 2-punktowa (ręczna lub automatyczna z użyciem AutoRAE 2)
TEMPERATURY: -20° do 60° C dla klasy temperaturowej T4

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell RAE

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Gazownictwo, Górnictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Cyjanowodór (HCN), Gazy palne (0-100% DGW), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2)

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania