Miernik osobisty MultiRAE Lite

Opis

MultiRAE Lite to miernik od jednego do sześciu gazów, służący do ochrony osobistej i wykrywania przecieków. Mierniki MultiRAE Lite są dostępne w wersji dyfuzyjnej lub z pompką oraz oferują najszerszy w swojej klasie wybór czujników. Miernik MultiRAE Lite można dostosować do swoich konkretnych potrzeb w zakresie wykrywania oraz norm obowiązujących w różnych krajach, branżach i zastosowaniach.
Opcjonalna funkcja łączności bezprzewodowej poprawia bezpieczeństwo, oferując kierownictwu i specjalistom ds. BHP dostęp w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca do odczytów z mierników i statusów alarmowych. Umożliwia to lepszą orientację w sytuacji i szybsze reagowanie na wypadki.

Dane techniczne

Wielkość:
– Model z pompką: 193 × 96,5 × 66 mm (wys. × szer. × dł.)
– Model dyfuzyjny: 175 × 96,5 × 56 mm

Masa
– Model z pompką: 880 g
– Model dyfuzyjny: 760 g

Czujniki
Ponad 25 inteligentnych czujników wymiennych w terenie, w tym czujnik PID do wykrywania LZO, czujniki elektrochemiczne do wykrywania gazów toksycznych i tlenu, czujniki katalityczne i NDIR gazów palnych oraz czujnik NDIR do wykrywania CO2

Akumulatory, czas pracy i ładowania
– Litowo-jonowy: czas pracy ~12 godz. (wersja z pompką) / 18 godz. (wersja dyfuzyjna), czas ładowania < 6 godz.
– Litowo-jonowy o przedłużonym działaniu: czas pracy ~18 godz. (wersja z pompką) / 28 godz. (wersja dyfuzyjna), czas ładowania < 9 godz.
– Adapter baterii alkalicznych z 4 bateriami AA: czas pracy ~6 godz. (wersja z pompką) / 8 godz. (wersja dyfuzyjna)

Wyświetlacz
Monochromatyczny, graficzny wyświetlacz LCD (128 × 160) z podświetleniem. Funkcja automatycznego odwracania widoku na ekranie

Odczyt informacji z wyświetlacza
– Odczyt stężeń gazów w czasie rzeczywistym; aktualnie wybrany LZO i współczynnik korekcji; alarm bezruchu wł./wył.; wizualny wskaźnik poprawności działania; poziom naładowania akumulatora; rejestrowanie danych wł./wył; komunikacja bezprzewodowa wł./wył. i jakość odbieranego sygnału.
– Wartość NDSCh, NDS, szczytowa i minimalna

Przyciski
3 przyciski obsługi i programowania (Mode, Y/+ i N/-)

Próbkowanie
Za pomocą wbudowanej pompki lub dyfuzyjnie

Kalibracja
Automatyczna przy użyciu stacji testosania/kalibracji AutoRAE 2 lub ręczna

Alarmy
Zdalne – bezprzewodowe powiadomienie o alarmie, alarm dźwiękowy (95 dB w odl. 30 cm), alarm wibracyjny, alarm wizualny (migające na czerwono diody LED) oraz informacja na ekranie
– Alarm bezruchu z alarmem wstępnym i zdalnym oraz bezprzewodowym powiadomieniem w czasie rzeczywistym

Rejestrowanie danych
Ciągłe rejestrowanie danych (6 miesięcy w przypadku 5 czujników w odstępach 1-minutowych, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu)
– Konfigurowane przez użytkownika interwały rejestrowania danych (od 1 do 3600 sekund)

Komunikacja i akwizycja danych
– Akwizycja danych oraz konfigurowanie i aktualizacja urządzenia na komputerze PC za pośrednictwem stacji ładująco-komunikacyjnej, ładowarki podróżnej lub automatycznej systemu do testowania i kalibracji AutoRAE 2
– Bezprzewodowa transmisja danych i statusów alarmowych za pomocą wbudowanego modemu radiowego (opcja)

Sieć bezprzewodowa
Bezprzewodowy system bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym ProRAE Guardian lub system działający w pętli zamkniętej, oparty na sterowniku Echo View Host

Częstotliwość sygnału sieci bezprzewodowej
Zakresy nieobjęte licencją ISM

Zasięg komunikacji bezprzewodowej (typowy)
Między miernikiem MultiRAE Lite a modemem RAELink3 [Z1] Mesh: ~100 metrów
Między miernikiem MultiRAE Lite a urządzeniem EchoView Host, RAEMesh Reader lub RAEPoint: ~200 metrów

Temperatura pracy
Od -20° do +50°C

Wilgotność
Od 0% do 95% RH (bez kondensacji)

Odporność na działanie kurzu i wody
Klasa ochrony obudowy: IP-65 (wersja z pompką) lub IP-67 (wersja dyfuzyjna)

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell RAE

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Górnictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Aldehyd mrówkowy, formaldehyd, (CH2O), Aldehyd octowy (C2H4O), Alkohol etylowy (C2H6O), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Bezwodnik octowy (C4H6O3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlor (Cl2), Chlorobenzen (C6H5Cl), Cyjanowodór (HCN), Cykloheksan (C6H12), Dichloroeten (C2H2Cl2), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek chloru (ClO2), Dwutlenek siarki (SO2), Dwutlenek węgla (CO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Eter etylowy (C4H10O), Etylen (C2H4), Etylobenzen (C8H10), Formaldehyd (CH2O), Fosforowodór (PH3), Gazy palne (0-100% DGW), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Isobutan (C4H10), Izopropanol (C3H8O), Ksylen (C8H10), Kwas mrówkowy (CH2O2), Kwas octowy (C2H4O2), Kwas propionowy (C3H6O2), Lotne Związki Organiczne (LZO), Merkaptany, Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan butylu (C6H12O2), Octan etylu (C4H8O2), Octan izobutylu (C6H12O2), Octan metylu (C3H6O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Propanol (C3H8O), Propylamina (C3H9N), Propylen (C3H6), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Terpentyna (C10H16), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek etylenu ETO (C2H4O), Tlenek propylenu (C3H6O), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania