Detektor wielogazowy BW Flex

Opis

Niezależnie od tego, czy chronisz pracowników, czy osoby udzielające pierwszej pomocy — w branży metalurgicznej, wodno-kanalizacyjnej czy papierniczo-celulozowej — BW™ Flex zapewnia wymaganą elastyczność. Ponad 15 czujników do wyboru umożliwia jednoczesne wykrywanie do 4 zagrożeń gazowych.

  • SZYBKIE SPRAWDZENIE POZIOMÓW GAZU W CZASIE RZECZYWISTYM,
  • INTELIGENTNE CZUJNIKI — WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I MNIEJ PRZESTOJÓW
  • UPROSZCZENIE RAPORTOWANIA ZAGROŻEŃ GAZOWYCH I ANALIZY DANYCH

Detektor wielogazowy BW™ Flex jest niezawodny, kompatybilny ze stacją kalibracyjną IntelliDoX i oprogramowaniem Honeywell Safety, dokładny, łatwy w zarządzaniu, szybko reaguje na niebezpieczny poziom gazu, intuicyjny w obsłudze.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna detektora wielogazowego BW Flex 

Wymiary:
108,2 mm × 61,5 mm × 43,2 mm z uchwytem typu klips
108,2 mm × 61,5 mm × 37,8 mm z systemem Klick Fast


Masa:
Z katalitycznym czujnikiem DGW: 189 g (z uchwytem typu klips) lub 173 g (z systemem Klick Fast)
Z czujnikiem DGW na podczerwień: 186 g (z uchwytem typu klips) lub 170 g (z systemem Klick Fast)

Temperatura robocza
Od -40°C do 60°C lub od -20°C do 60°C (z katalitycznym czujnikiem DGW)

Wilgotność robocza
Od 5% do 95%

Stopień ochrony
IP66, IP68

Alarmy
Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB); poziom niski, wysoki, TWA, STEL (NDSCh), dryf ujemny, przekroczenie granicy, alarm wielogazowy

Autotest:
Przeprowadzenie diagnostyki czujnika i zespołów obwodów elektrycznych przy aktywacji. Aktywowany detektor automatycznie wykonuje diagnostykę czujnika analogowego co 10 minut, a diagnostykę czujnika cyfrowego — co sekundę

Czas pracy na akumulatorze:
40 dni przy użyciu przez 8 godz. dziennie z czujnikiem DGW na podczerwień, a z katalitycznym czujnikiem DGW — 15 godz. (z czujnikiem NDIR CH4)

Połączony pracownik:
Bluetooth® Low Energy (BLE) — umożliwia połączenie się z aplikacją Honeywell Safety Communicator, aplikacją Honeywell Device Configurator oraz oprogramowaniem Honeywell Safety Suite Device Configurator

Opcje użytkownika:
• Zmiana nastaw alarmu wysokiego i niskiego poziomu, TWA i STEL (NDSCh)
• Zatrzaskiwanie alarmów
• Ustawianie przypomnień o wzorcowaniu i testach sprawności
• Przypisywanie pracowników i lokalizacji
• Tryb pracy ciągłej (zawsze włączony)
Opcje użytkownika dostępne są tylko przez aplikacje Device Configurator i Safety Suite Device Configurator

Świadectwa i atesty:
ATEX, IEC Ex, atest FCCID, IC, zatwierdzenie przez CSA w toku

Gwarancja na urządzenie:
Trzyletnia gwarancja na czujniki i detektor

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania

Informacje dodatkowe

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Dwutlenek siarki (SO2), Gazy palne (0-100% DGW), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO)

Producent

Honeywell Analytics, Honeywell BW Technologies

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania