Detektor ToxiRAE Pro PID

Opis

Ochrona pracowników przed zagrożeniem wynikającym z obecności lotnych związków organicznych (LZO) w miejscu pracy oraz zdalny monitoring z centrali są możliwe dzięki temu kompaktowemu i bezprzewodowemu detektorowi ToxiRAE Pro PID. Zastosowany w urządzeniu czujnik PID nowej generacji może wykrywać ponad 300 lotnych związków organicznych i wykorzystuje zaprogramowaną bibliotekę zawierającą 190 współczynników korekcyjnych, pozwalającą na wykrycie stężenia gazów w jednostkach umownych. Niezawodny, wytrzymały i iskrobezpieczny, ToxiRAE Pro PID można łatwo przymocować do ubrania roboczego. Urządzenie wyposażone jest też w funkcję alarmu bezruchu. Wszystko to przyczynia się do lepszego monitoringu i szybszej reakcji niebezpieczne zdarzenia.

Dane techniczne

Detektor ToxiRAE Pro II PID

Wymiary: 118 × 60 × 30 mm (wys. × szer. × dł.)
Masa: 235 g
Czujniki: Sensor fotojonizacyjny z lampą o energii jonizacji 10,6 eV (standardowo) lub 9,8 eV (opcjonalnie). Czas odpowiedzi (T90) < 15 s (izobutylen). Łatwa wymiana i czyszczenie czujnika.
Wykrywane gazy: Szeroka gama jonizowalnych substancji chemicznych, z wykorzystaniem 190 zaprogramowanych i ponad 300 dostępnych współczynników korekcji
Bateria: Akumulator Litowo-jonowy
– czas pracy: >12 h (normalna praca, bez funkcji bezprzewodowych)
– Czas ładowania: < 4 h
Wyświetlacz: Graficzny wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED (aktywowane podczas alarmu lub używania przycisków
Odczyt informacji z wyświetlacza:
– Odczyt w czasie rzeczywistym aktualnie wybranego LZO w ppm lub mg/m3; poziom naładowania akumulatora; rejestrowanie danych wł./wył; komunikacja bezprzewodowa wł./wył. i jakość odbieranego sygnału.
– Wartości progowe: NDSCh, NDS, szczytowa i minimalna
Przyciski: 2 przyciski obsługi i programowania
Próbkowanie: Wentylator wewnętrzny
Kalibracja: Automatyczna przy użyciu stacji do testowania i kalibracji AutoRAE 22 lub ręczna
Alarmy:
Zdalne, bezprzewodowe powiadomienie o alarmie, alarm dźwiękowy (95 dB w odl. 30 cm), 
alarm wibracyjny, alarm wizualny (migające czerwone diody LED) oraz informacja na ekranie
– Alarm bezruchu z alarmem wstępnym i zdalnym oraz bezprzewodowym powiadomieniem w czasie rzeczywistym
Rejestracja danych:
Ciągła rejestracja danych (3 miesiące zapisu w odstępach 1-minutowych)

– Konfigurowane przez użytkownika interwały rejestracji danych (od 1 do 3600 sekund); Komunikacja i akwizycja danych
– Akwizycja danych oraz konfigurowanie i aktualizacja urządzenia na komputerze PC za pośrednictwem stacji ładowania i komunikacji
– Akwizycja danych przez stacje do testowania/kalibracji AutoRAE 2
– Bezprzewodowa transmisja danych i statusów alarmowych za pomocą wbudowanego modemu radiowego (opcja)
Sieć bezprzewodowa:
Bezprzewodowy system bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym ProRAE Guardian lub system działający w pętli zamkniętej oparty na sterowniku Echo View Host
Częstotliwość sygnału sieci bezprzewodowej: Zakresy nieobjęte licencją ISM
Zasięg komunikacji bezprzewodowej (typowy)
Między miernikiem ToxiRAE Pro PID a odbiornikiem EchoView Host, Mesh Router lub Mesh Reader2: ~100 metrów
Między miernikiem ToxiRAE Pro PID a modemami RAELink3 Mesh lub RAELink3 Z1 Mesh: ~10 metrów
Temperatura pracy: Od -20° do 55°C
Wilgotność: Od 0% do 95% RH (bez kondensacji)
Atesty do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
ATEX: II 1G Ex ia d IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Znak CE (zgodność z normami europejskimi)
Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej: 2004/108/WE.
Dyrektywa dot. urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych: 1999/5/WE.
Dyrektywa ATEX: 94/9/WE
Gwarancja
– 2 lata na elementy niezużywające się
– 1 rok na czujniki, baterię i inne części normalnie zużywające się

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell RAE

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Górnictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Aldehyd octowy (C2H4O), Alkohol etylowy (C2H6O), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Benzen (C6H6), Bezwodnik octowy (C4H6O3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlorobenzen (C6H5Cl), Cykloheksan (C6H12), Dichloroeten (C2H2Cl2), Dwutlenek azotu (NO2), Etanol (C2H6O), Eter etylowy (C4H10O), Etylen (C2H4), Etylobenzen (C8H10), Fosforowodór (PH3), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Isobutan (C4H10), Izobutanol (C4H10O), Izobutylen (C4H8), Izopropanol (C3H8O), Ksylen (C8H10), Kwas mrówkowy (CH2O2), Kwas octowy (C2H4O2), Kwas propionowy (C3H6O2), Lotne Związki Organiczne (LZO), Merkaptany, Nonan (C9H20), Octan butylu (C6H12O2), Octan etylu (C4H8O2), Octan izobutylu (C6H12O2), Octan metylu (C3H6O2), Pentan (C5H12), Propanol (C3H8O), Propen (C3H6), Propylamina (C3H9N), Propylen (C3H6), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Terpentyna (C10H16), Tlenek etylenu ETO (C2H4O), Tlenek propylenu (C3H6O), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC)

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania