Detektor gazów BW Icon Honeywell

Opis

Najprostszy sposób określenia priorytetów bezpieczeństwa — Honeywell BW™ Icon jest detektorem czterech gazów o dwuletnim okresie eksploatacji, przeznaczonym do wykrywania zagrożeń związanych z gazami, z którymi pracownicy mają najczęściej do czynienia. Oznacza to, że można go włączyć i aktywować dwa lata ochrony bez konieczności wymiany czujnika czy akumulatora — i bez ukrytych kosztów.

Dane techniczne

Dane techniczne detektora przenośnego BW Icon

Wymiary:
108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (z zaciskiem szczękowym)
108,2 mm x 61,5 mm x 37,8 mm (z uchwytem szybkomocującym)

Masa: 185 g (z zaciskiem szczękowym), 169 g (z uchwytem szybkomocującym)
Temperatura otoczenia: Od -40°C do 60°C
Wilgotność otoczenia: Od 5% do 95%
Stopień ochrony: IP66, IP68
Alarmy i ich typy: Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB); niskiego poziomu, wysokiego poziomu, TWA, STEL, dryf ujemny, przekroczenie limitu, alarm wielokrotny
Autotest: Diagnostyka czujnika i obwodów po uruchomieniu
Włączony detektor automatycznie przeprowadza diagnostykę czujnika analogowego co 10 minut, a diagnostykę czujnika cyfrowego co sekundę
Typowy czas działania akumulatora: Dwa miesiące (z czujnikiem CH4 NDIR)
Komunikacja: Bluetooth® Low Energy (BLE) — możliwość połączenia z aplikacją Safety Communicator, aplikacją Device Configurator oraz oprogramowaniem Safety Suite Device Configurator firmy Honeywell
Funkcje użytkownika: 
• Zmiana nastaw alarmu wysokiego i niskiego poziomu, TWA i STEL
• Zatrzaskiwanie alarmów
• Ustawianie przypomnień o kalibracji i/lub testach sprawności
• Przypisywanie pracowników i lokalizacji
• Ciągła aktywność
Opcje użytkownika dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji Device Configurator i Safety Suite Device Configurator
Gwarancja: Dwuletnia gwarancja na czujniki i detektor

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Honeywell BW Technologies

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Gazownictwo, Górnictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Dwutlenek siarki (SO2), Gazy palne (0-100% DGW), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO)

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania