BW Osobisty detektor GasAlertMicroClip XT

Opis

Technopomiar jako dystrybutor firmy BW Technologies w Polsce przedstawia Osobisty Detektor MicroClip XT.

Mały i kompaktowy GasAlert MicroClip XT zapewnia pewną ochronę przed zagrożeniami gazowymi. Za pomocą jednego przycisku możliwe jest wykorzystanie wszystkich funkcji  urządzenia. Dzięki temu detektor charakteryzuje się łatwą obsługą i w znaczący sposób redukuje czas konieczny do opanowania jego obsługi przez użytkownika. Osobisty detektor  GasAlert MicroClip XT jest w pełni kompatybilny ze stacją testową BW MicroDock II oraz z systemem kalibracyjnym.

Cechy urządzenia

 • Uniwersalny detektor wielogazowy z prostą obsługą za pomocą jednego przycisku
 • Niewiarygodnie płaski i lekki, wygodny do zamocowania
 • Nadzwyczaj niskie koszty eksploatacyjne
 • Wyświetlacz LCD w sposób ciągły pokazuje stężenie gazu
 • Kompaktowa i lekka budowa
 • Wodoodporny
 • Prosta procedura automatycznej kalibracji
 • Pełna funkcja autodiagnostyki czujnika, stanu baterii oraz alarmów przy uruchomieniu detektora
 • Widoczny alarm wizualny
 • Wbudowana ochrona przeciw uderzeniom
 • Certyfikat: ATEX: CE EX II 1G EEx ia IIC T4,
  odporność na zakłócenia zgodnie z normą 89/336/EEC

 

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

BW Technologies

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylobenzen (C8H10), Gazy palne (0-100% DGW), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązany produkt

Produkt został zastąpiony detektorem GasAlert MicroClip XL
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/bw-osobisty-detektor-gasalertmicroclip-xl-x3/

Pliki do pobrania