GasAlert MicroClip XL/X3 BW Osobisty detektor

Opis

Niewielki rozmiar. Łatwość obsługi. Niezawodne działanie. Niedroga ochrona.

Przy tej kombinacji zalet trudno się dziwić, że GasAlertMicroClip jest najpopularniejszym detektorem wielogazowym na świecie chroniącym niezawodnie użytkownika w niebezpiecznych środowiskach bez obciążania go swoją masą.

Wykrywane gazy:
H2S 0–100 ppm (czułość 1 ppm)
CO 0–500 ppm (czułość 1 ppm)
O2 0–30,0% (czułość 0,1%)
Gazy palne: 0–100% DGW (czułość 1%)
0–5,0% obj. CH4 (czułość 0,1%)

Jest on również jedynym detektorem wielogazowym o stopniu ochrony IP68 zapewniającym niezrównaną wodoodporność — może pracować do 45 minut na głębokości 1,2 m. Można więc mieć pewność, że wytrzyma on trudne warunki pracy.
Oferowane są dwa modele detektorów o wydłużonym do 18 godzin czasie pracy akumulatora, obsłudze za pomocą jednego przycisku i jakości firmy Honeywell znanej z rygorystycznego podejścia do jakości:
GasAlertMicroClip XL: niski koszt początkowy i dwuletnia gwarancja.
GasAlertMicroClip X3: trzyletnia gwarancja i nowy czujnik tlenu wydłużający całkowity przewidywany okres użytkowania do 5 lat.
Standardowe funkcje detektora GasAlertMicroClip:

  • Gwarantowana praca przez co najmniej 12-godzinną zmianę — nawet przy temp. -20°C — bez pogorszenia zdolności wykrywania DGW wodoru, acetylenu i innych palnych gazów
  • Wytrzymały akumulator litowo-polimerowy wielokrotnego ładowania — przetestowany w ekstremalnych środowiskach
 • Ergonomiczny i łatwy do noszenia — nie obciąża użytkownika
 • Stężenia gazów wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD
 • Jasno świecące, szerokokątne wizualne listwy alarmowe
 • Stopień ochrony IP68 zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed pyłem i wodą — do 45 minut na głębokości 1,2 m
 • Łatwa obsługa (z zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane) przy wykorzystaniu zaledwie jednego przycisku i intuicyjnych ikon na wyświetlaczu LCD
 • Detektor z sygnalizatorem świetlnym IntelliFlash™ przeszedł test sprawności i prawidłowo monitoruje niebezpieczne gazy
 • Funkcja autotestu działania czujników, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów elektrycznych oraz alarmów dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia
 • Kompatybilny ze stacją dokującą MicroDock II, co pozwala przeprowadzać zautomatyzowane testy sprawności i kalibrację
 • Kompatybilny z oprogramowaniem Fleet Manager II do raportowania |i zarządzania posiadanymi urządzeniami
 • Menu dostępne w wielu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim

Nowości w modelu GasAlertMicroClip X3:

 • Pięcioletni przewidywany okres użytkowania i trzyletnia gwarancja
 • Zupełnie nowy czujnik tlenu mogący pracować nieprzerwanie przez pięć lat, co pozwala wyeliminować koszty wymiany części detektora przez okresjego użytkowania
 • Niższy koszt eksploatacji — dzięki zminimalizowaniu konserwacji i zmaksymalizowaniu czasu sprawności

Dane techniczne

Wymiary: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 cala

Masa: GasAlertMicroClip XL: 190 g / 6,7 uncji;  GasAlertMicroClip X3: 179 g / 6,3 uncji

Temperatura: -20 do +50°C / -4 do +122°F

Wilgotność względna: 0–95% (bez kondensacji)

Alarmy: Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB) • Poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh, najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe), OL (przekroczenie zakresu)

Testy: Alarm dźwiękowy/wizualny po włączeniu urządzenia, kontrola czujników, akumulatora i zespołu obwodów elektrycznych (ciągła)

Typowy czas pracy akumulatora: 18 godzin; ładowanie trwa krócej niż 6 godzin; Uwaga: Około 20% utraty pojemności jest normalną wartością w przypadku akumulatorów litowo-polimerowych po 500 cyklach ładowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi.

Funkcje użytkownika:

a) GasAlertMicroClip XL:

Sygnalizacja dźwiękowa prawidłowego działania; Ustawienie częstotliwości alarmów; STEL (NDSCH);Wł./wył. czujnika; Zatrzaskiwanie alarmów; Tryb bezpiecznego wyświetlania; Tryb cichy; Blokada kalibracji; Automatyczne zerowanie po uruchomieniu; Automatyczna kalibracja O2 po uruchomieniu; Ustawienie częstotliwości testu sprawności; Wymuszenie testu kalibracji przy przekroczeniu terminu;

b) GasAlertMicroClip X3:

Częstotliwość systemu IntelliFlash™; Pomiar gazów palnych (% DGW lub % na podstawie objętości metanu); Wybór stężenia gazu wzorcowego; Wymuszenie kalibracji przy
przekroczeniu terminu; Potwierdzanie dolnego progu alarmowego; Wybór języka; Własny komunikat podczas uruchamiania

Stopień ochrony i zgodność z normami:
IP68 — do 45 minut na głębokości 1,2 m (GasAlertMicroClip XL i X3)
Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe: zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/WE

Gwarancja
Pełna dwuletnia (GasAlertMicroClip XL) lub trzyletnia (GasAlertMicroClip X3); gwarancja obejmująca wszystkie czujniki
Uwaga: Producent gwarantuje, że czas pracy akumulatora będzie wynosił 12 godzin w okresie gwarancyjnym w normalnych temperaturach roboczych od -20°C/4°F do 50°C/122°F.

Przewidywany okres użytkowania
Pięć lat, włączając w to wszystkie czujniki* (dotyczy jedynie modeluGasAlertMicroClip X3); *Uwaga: Czujniki nie zawierają zużywalnych części i zwykle osiągają swój
przewidywany okres użytkowania, jeśli są używane zgodnie z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje czujników poddanych działaniu zatruwaczy”.

Informacje dodatkowe

Producent

BW Technologies

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Gazy palne (0-100% DGW), Izobutanol (C4H10O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Propen (C3H6), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek węgla (CO), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązane produkty

GasAlert Micro Clip XL jest zamiennikiem GasAlert Micro Clip XT oraz Impulse XT
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/bw-osobisty-detektor-gasalertmicroclip-xt/
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/przenosny-detektor-impulse-xt/

Pliki do pobrania