GasAlert Micro5 BW Osobisty detektor

Opis

 GasAlert Micro5 to detektor umożliwiający detekcję do 5 gazów palnych i toksycznych (w tym CO2 i VOC)

Chroń siebie!

Równoczesny monitoring i wyświetlanie do 5 zagrożeń gazowych w powietrzu dzięki GasAlertMicro5. Adaptacyjne możliwości w stosunku do wielu aplikacji, GasAlertMicro 5 ma rozszerzony wybór pola ustawień użytkownika i jest dostępny zarówno jako standardowy detektor gazów toksycznych, PID model dla lotnych związków organicznych, oraz model podczerwieni IR dla pomiaru CO2. Opcja używania kodu dostępu w celu uniknięcia nieautoryzowanego modyfikowania ustawień urządzenia. Kompatybilny z stacją automatycznie kalibrującą i testującą BW MicroDock II, GasAlertMicro 5 jest nieprzeciętny w swojej wielofunkcyjności oraz wartości.

Czujniki:

GasAlertMicro5 jest dostępny w 3 modelach: gazy toksyczne/elektrochemiczne, PID (dla lotnych związków organicznych) oraz IR (dla CO2). Po więcej informacji na temat dostępnych czujników skontaktuj się z BW Technologies, lub sprawdź w informacjach na temat Zamówień i Wycen dla GasAlertMicro5 zlokalizowanych w aktualnym cenniku BW Technologies.

GasAlertMicro5

Specyfikacja:

  • Wymiary: 5.7 x 2.9 x 1.5 in. / 14.5 x 7.4 x 3.8 cm
  • Waga: 13.1 oz. / 370 g
  • Temperatura pracy: -4 to 122sºF / -20 to 50ºC

  • System ochrony

EMI/RFI: Zgodny z EMC Directive 89/336/EEC

IP66/67

  • Certyfikaty:

ATEX: CE EX II 1G T4 Ex ia d IIC T4

ATEX: CE EX II 2G T4 Ex ia d IIC T4 – tylko model IR

IECEx: Ex ia IIC T4

IECEx: Ex d ia IIC T4 – tylko model IR

Dane techniczne

• Wymiary: 5.7 x 2.9 x 1.5 in. / 14.5 x 7.4 x 3.8 cm
• Waga 13.1 oz. / 370 g
• Temperatura pracy -4 to 122sºF / -20 to 50ºC
• Alarmy – optyczny, wibracyjny, akustyczny (95dB)
– Niski(A1), wysoki(A2), STEL, TWA,
Przekroczenie progu alarmowego
• Testy optyczne/akustyczne alarmy przy
włączeniu, działania czujników, baterii
(ciągły), szczelności obwodu
• Pompa: opcjonalnie
• Opcje dostępne dla użytkownika
Dźwięk gotowości do pracy
Ustawienie dł. alarmu STEL
Ustawienie metody dla TWA
Wł/Wył. Czujnika
Alarmy cykliczne
Bezpieczny tryb wyświetlania
Tryb ukryty
Dopasuj zegar
Ustawienie zakresu logu pomiarów
Kod zabezpieczający
Korekcja fabrycznej biblioteki (LEL,PID)
Szybka pompa
Pomiar gazów palnych (%LEL lub % objętościowy metanu )
Automatyczna kalibracja O2 przy starcie
Automatyczne tylne światło
Tryb uśpienia
Kalibracja użytkownika poziomów gazów
Blokada urządzenie po upływie ważności kalibracji
Dzienny test uderzeniowy
Wybór języka (z 5 dostępnych)
Wysoka rozdzielczość
• System ochrony
EMI/RFI: Zgodny z EMC Directive 89/336/EEC 9 IP66/67
• Certyfikaty:
ATEX: CE EX II 1G T4 Ex ia d IIC T4
ATEX: CE EX II 2G T4 Ex ia d IIC T4 – tylko model IR
IECEx: Ex ia IIC T4
IECEx: Ex d ia IIC T4 – tylko model IR

Informacje dodatkowe

Producent

BW Technologies

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Aldehyd octowy (C2H4O), Alkohol etylowy (C2H6O), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Bezwodnik octowy (C4H6O3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlor (Cl2), Chlorobenzen (C6H5Cl), Cyjanowodór (HCN), Cykloheksan (C6H12), Dichloroeten (C2H2Cl2), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek chloru (ClO2), Dwutlenek siarki (SO2), Dwutlenek węgla (CO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Eter etylowy (C4H10O), Etylen (C2H4), Etylobenzen (C8H10), Fosforowodór (PH3), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Isobutan (C4H10), Izobutanol (C4H10O), Izobutylen (C4H8), Izopropanol (C3H8O), Ksylen (C8H10), Kwas mrówkowy (CH2O2), Kwas octowy (C2H4O2), Kwas propionowy (C3H6O2), Lotne Związki Organiczne (LZO), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan butylu (C6H12O2), Octan etylu (C4H8O2), Octan izobutylu (C6H12O2), Octan metylu (C3H6O2), Ozon (O3), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Propanol (C3H8O), Propen (C3H6), Propylamina (C3H9N), Propylen (C3H6), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Terpentyna (C10H16), Tlen (O2), Tlenek etylenu ETO (C2H4O), Tlenek propylenu (C3H6O), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Powiązany produkt

Detektor GasAlert Micro5 zastąpił urządzenie:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/przenosny-detektor-impact-impact-pro/

Pliki do pobrania