5-gazowy detektor Honeywell BW™ Ultra

Opis

Honeywell BW™ Ultra to detektor wykrywający do pięciu gazów, został zaprojektowany z myślą o pobieraniu próbek i monitorowaniu przestrzeni zamkniętych celu zapewnienia bezpieczeństwa przed wejściem do nich. Urządzenie wykorzystuje czujniki wykonane w najnowszej technologii, dodatkowo cechuje się widocznymi odczytami stężenia gazu, komfortem użytkowani i możliwością łączności nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Honeywell BW™ wykrywa jednocześnie cztery gazy, które należy wykrywać w ograniczonych przestrzeniach. Ponadto, można rozszerzyć detekcję o dodatkowy piąty czujnik dla wybranego gazu, aby jeszcze podnieść poziom bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna detektora Honeywell BW Ultra

Wymiary: 14,8 × 8,5 × 4,0 cm (wys. × szer. × gł.)
Masa: 411 g
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Wilgotność: 5-95% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony: IP66/68
Rodzaje alarmów: Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB); Wysoki, niski, TWA, STEL, przekroczony limit
Auto-test: Aktywowany detektor automatycznie wykonuje jeden wewnętrzny test diagnostyczny co 24 godziny (czujniki, bateria, obwody)
Czas pracy: 18 godzin (14 godzin z czujnikiem PID lub IR) w temp. -20°C
Pompka próbki: Możliwość poboru próbki z odległości 23 m
Łączność bezprzewodowa:
• Bluetooth™ Low Energy (BLE) – możliwość komunikacji przy pomocy aplikacji Honeywell Safety Communicator
• Honeywell TouchConnect™ – łatwa możliwość wejścia w tryb Bump Testu lub kalibracji
Zapis zdarzeń: 30 zdarzeń alarmowych
Zapis danych: 45 dni przy 8-godzinnych zmianach i interwale zapisu wynoszącym 15 sekund
Opcje użytkownika
• Zmiana poziomu kalibracji zakresu:
• Interwał kalibracji (od 1 do 365 dni)
• Interwał bump-testu
• Wybór jednostki wyświetlania stężenia gazów palnych: 0-100% DGW lub 0-5% obj.
• Współczynniki korekcji LEL i PID
• Włączanie/wyłączanie poszczególnych czujników
• Alarmy zatrzaskowe/nie zatrzaskowe
• Tryb Stealth
Certyfikaty i atesty: ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
CE: European Conformity
Gwarancja Detektor: 3 lata
Sensory: 3 lata (2 lata na NH3, 1 rok na PID I Cl2
Bateria: 2 lata

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell BW Technologies

Branża

Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Aldehyd mrówkowy, formaldehyd, (CH2O), Aldehyd octowy (C2H4O), Alkohol etylowy (C2H6O), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Benzen (C6H6), Bezwodnik octowy (C4H6O3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Butylen (C4H8), Chlor (Cl2), Chlorobenzen (C6H5Cl), Chlorowodór (HCl), Cyjanowodór (HCN), Cykloheksan (C6H12), Dichloroeten (C2H2Cl2), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek chloru (ClO2), Dwutlenek siarki (SO2), Dwutlenek węgla (CO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Eter etylowy (C4H10O), Etylen (C2H4), Etylobenzen (C8H10), Fluorowodór (HF), Fosforowodór (PH3), Gazy palne (0-100% DGW), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Kwas mrówkowy (CH2O2), Kwas octowy (C2H4O2), Kwas propionowy (C3H6O2), Lotne Związki Organiczne (LZO), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan butylu (C6H12O2), Octan etylu (C4H8O2), Octan izobutylu (C6H12O2), Propan (C3H8), Propanol (C3H8O), Propen (C3H6), Styren (C8H8), Terpentyna (C10H16), Tlen (O2), Tlenek etylenu ETO (C2H4O), Tlenek propylenu (C3H6O), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania