Przetwornik – APEX

Opis

Przetwornik – APEX

Przetwornik przeznaczony do detekcji gazów toksycznych (celka elektrochemiczna) i palnych (czujniki pelistorowe) w strefie zagrożonej wybuchem. Solidna konstrukcja ze

stali nierdzewnej IP66/67, lokalny wyświetlacz i klawisze programowania, szeroki wybór akcesoriów. Możliwość pracy jako urządzenie samodzielne, w standardzie wyjście 4-20 mA i 3 przekaźniki.

• Detekcja ponad 30 gazów toksycznych i szerokiego zakresu gazów palnych;

• Wkładki czujnika kalibrowane fabrycznie, możliwa ich wymiana pod napięciem i kalibracja w warsztacie;

• Automatyczne rozpoznanie wkładki przez urządzenie, możliwa zmiana monitorowanego gazu na obiekcie bez konieczności wymiany urządzenia;

• Temperatura pracy -40°C do +65°C;

• Znakomita dokładność, liniowość i stabilność;

• Atest SIL 2 (jako „single device”);

• Bogata auto-diagnostyka, monitoring żywotności wkładki czujnika;

• Zastosowanie: zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł ciężki itd.

 

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Sieger (Honeywell)

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlor (Cl2), Chlorowodór (HCl), Cyjanowodór (HCN), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek chloru (ClO2), Dwutlenek siarki (SO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Fluor (F2), Fluorowodór (HF), Fosforowodór (PH3), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Krzemowodór (SiH4), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Ozon (O3), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązany produkt

Detektor APEX został zastąpiony produktem:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/przetwornik-detekcji-gazow-sensepoint-xcd/

Pliki do pobrania