Przetwornik – APEX

Opis

Uwaga!  Model wycofany z produkcji. W swojej ofercie posiadamy usługi serwisowe do przetwornika APEX

 

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Sieger (Honeywell)

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Amoniak (NH3), Arsenowodór (AsH3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlor (Cl2), Chlorowodór (HCl), Cyjanowodór (HCN), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek chloru (ClO2), Dwutlenek siarki (SO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Fluor (F2), Fluorowodór (HF), Fosforowodór (PH3), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Krzemowodór (SiH4), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Ozon (O3), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Powiązany produkt

Detektor APEX został zastąpiony produktem:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/przetwornik-detekcji-gazow-sensepoint-xcd/

Pliki do pobrania