Detektor SignalPoint firmy Honeywell Analytics

Opis

Detektor SignalPoint

do gazów toksycznych i palnych w powietrzu, przeznaczony do pracy w lekkich warunkach przemysłowych oraz komunalnych.

• Produkowane w dwóch wersjach:

– SignalPoint Combustible – czujnik gazów palnych (certyfikowany);

– SignalPoint Toxic – czujnik gazów toksycznych (O2, CO, H2S, Cl2, NH3), nie certyfi kowany, lokalna sygnalizacja statusu pracy (diody LED);

• Długa żywotność, znakomita liniowość, stabilność zera i zakresu, krótki czas odpowiedzi;

• Wyjątkowa odporność wkładki katalitycznej na trucizny katalizatora;

• Liczne akcesoria;

• Współpraca z centralkami firmy Sieger.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Sieger (Honeywell)

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylobenzen (C8H10), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Ksylen (C8H10), Kwas mrówkowy (CH2O2), Kwas octowy (C2H4O2), Kwas propionowy (C3H6O2), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Styren (C8H8), Toluen (C7H8), Węglowodory (HC), Wodór (H2), Związki palne

Powiązane urządzenie

Produkt został zastąpiony detektorem Sensepoint:
https://technopomiar.pl/produkty/detekcja-gazow/czujnik-sensepoint/

Pliki do pobrania