Czujnik Sensepoint Honeywell Analytics

Opis

Czujnik Sensepoint Honeywell Analytics

Czujniki gazów palnych i toksycznych w powietrzu o znakomitych parametrach pracy, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, w ciężkich warunkach przemysłowych (m. in. zakłady chemiczne i petrochemiczne).

  • Produkowane w dwóch wersjach:

– Sensepoint Combustible – czujnik gazów palnych;

– Sensepoint Toxic – czujnik gazów toksycznych (O2, H2, CO, H2S, SO2, Cl2, NH3, NO, NO2);

  • Długa żywotność, znakomita liniowość, stabilność zera i zakresu, krótki czas odpowiedzi;
  • Wyjątkowa odporność wkładki katalitycznej na trucizny katalizatora;
  • Solidna konstrukcja IP65/66;
  • Liczne akcesoria (skrzynki połączeniowe, osłonki przeciwko warunkom atmosferycznym, stożki zbierające, nasadki kalibracyjne i inne);
  • Współpraca z centralkami firmy Honeywell (dawniej Sieger).

Dane techniczne

Specyfikacja czujnika SensePoint

Wilgotność pracy: typowa: 20 do 90% wilgotności względnej; przejściowa: 10 do 99% wilgotności względnej
Ciśnienie pracy: 90 do 110kPa
Zasilanie: czujnik gazów toksycznych 18 do 32Vdc; 0,5W max.
czujnik gazów palnych 200 mA, 0,58W max (1,0 W max dla zakresu ppm)
Sygnał wyjść: czujnik gazów toksycznych zasilana pętla prądowa 4 do 20mA; czujnik gazów palnych mostek napięciowy (mV)
Liniowość: < ±5% zakresu
Okres przechowywania: 6 miesięcy
Materiał wykonania obudowy: siarczek polipropylenu (PPS)
Klasa ochrony obudowy: IP65 (standard); IP66/67 (z osłoną przeciwko warunkom atmosferycznym)
Certyfikat CE: BS EN50081 części 1 i 2; BS EN50082 części 1 i 2
Masa: 185 – 205 g

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Sieger (Honeywell)

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Acetylen (C2H2), Amoniak (NH3), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Chlor (Cl2), Cykloheksan (C6H12), Dolna Granica Wybuchowości (DGW) (LEL), Dwutlenek azotu (NO2), Dwutlenek siarki (SO2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Etylen (C2H4), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Izopropanol (C3H8O), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Nonan (C9H20), Octan etylu (C4H8O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Siarkowodór (H2S), Styren (C8H8), Tlen (O2), Tlenek azotu (NO), Tlenek węgla (CO), Toluen (C7H8), Wodór (H2), Związki palne

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania