Czujnik Searchpoint Optima Plus

Opis

Czujnik Searchpoint Optima Plus

Punktowy przetwornik gazów palnych w powietrzu i atmosferze inercyjnej.

Wykorzystuje pomiar absorpcji w podczerwieni z podwójną długością fali, z pełną kompensacją optyki i warunków atmosferycznych.

Certyfikowany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Dostępny lokalny komunikator/kalibrator do zaawansowanej diagnostyki.

• Bardzo krótki czas odpowiedzi (T90 < 6,5 s, z osłonką);

• Kalibracja fabryczna na ponad 100 gazów palnych i oparów węglowodorów (w tym rozpuszczalników);

• Odporność na substancje zatruwające katalizator, możliwość pracy w gazach obojętnych;

• Wersja do montażu w rurach i kanałach;

• Atest SIL 2 (jako „single device”);

• Źródła światła i detektory o wyjątkowej żywotności i stabilności;

• Zaawansowany system auto-diagnostyki, odrzucanie fałszywych alarmów;

• Niezawodność działania, brak części ruchomych;

• Minimalny zakres czynności konserwacyjnych;

• Zastosowanie: platformy wiertnicze, bazy paliw, gazociągi, rafinerie, drukarnie itd.

 

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna dla czujnika Sensepoint Optima Plus

Wyjście
Zakres pomiarowy 4-20 mA (typu „ source” lub „ sink” )
Zatrzymanie (Inhibit) 1-3 mA (domyślnie 2 mA)
Ostrzeżenie (Warning) 0-4 mA (domyślnie 4 mA)
Błąd pracy (Fault) 0 mA
Przekroczenie zakresu 20-21.5 mA (domyślnie 21 mA)
Materiał obudowy stal nierdzewna 316SS
Masa 1.6 kg
Dokładność
Optima PLUS (węglowodory) linia bazowa < ±1%LEL, 50% pełnego zakresu < ±2%LEL
Optima PLUS (etylen) linia bazowa < ±1%LEL, 50% pełnego zakresu < ±3%LEL
Powtarzalność < ±2%LEL przy 50% pełnego zakresu
Liniowość < 5% pełnego zakresu
Czas odpowiedzi T50 < 4.5 s, T90 < 6.5 s (dla metanu, przy użyciu osłony przed warunkami atmosferycznymi)
Zakres temperatury pracy -40 do +65 °C
Dryft przy zmianie temperatury w zakresie -40 do +65 °C:
linia bazowa < ±2%LEL, 50% pełnego zakresu < ±2%LEL
Dryft przy zmianie ciśnienia 0.1% odczytu na 1 mbar
Zasilanie 18-32 V (nominalnie 24V) DC, < 4.5 W
Klasa ochrony IP 66/67
Diagnostyka poprzez przenośne urządzenie komunikacyjne
Atesty bezpieczeństwa ATEX/CENELEC
EN 50014/50018
Ex II 2 G ATEX Eex d IIC T5 (Tamb –40 do +55 °C), T4 (Tamb –40 do +65 °C)
Inne atesty DMT, UL, CSA
Zgodność z normami EMC EN 50081-1:1992 i EN 50082-2:1995

Informacje dodatkowe

Producent

Honeywell Analytics, Sieger (Honeywell)

Branża

Cementownie, Cukrownie, Drukarnie, Energetyka i Ciepłownictwo, Gazownictwo, Koksownie i Huty, Laboratoria i instytuty badawcze, Produkcja gazów technicznych, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Przemysł ciężki, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, Przemysł półprzewodnikowy, Przemysł spożywczy, Przemysł zbrojeniowy, Spalarnie odpadów, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady celulozowo-papiernicze

Mierzone parametry

Aceton (C3H6O), Benzen (C6H6), Butadien (C4H6), Butan (C4H10), Cykloheksan (C6H12), Dichloroeten (C2H2Cl2), Etan (C2H6), Etanol (C2H6O), Eter etylowy (C4H10O), Etylen (C2H4), Heksan (C6H14), Heptan (C7H16), Isobutan (C4H10), Ksylen (C8H10), Metan (CH4), Metan (CH4) (0-100% DGW), Metanol (CH3OH), Octan butylu (C6H12O2), Octan etylu (C4H8O2), Octan izobutylu (C6H12O2), Octan metylu (C3H6O2), Pentan (C5H12), Propan (C3H8), Propen (C3H6), Styren (C8H8), Toluen (C7H8)

Rodzaj pomiaru

Detekcja gazów

Pliki do pobrania