Analizator procentowych koncentracji tlenu – 3000P/M

Opis

Analizatory procentowych koncentracji tlenu w gazach, oparte na celce paramagnetycznej lub czujniku Micro-Fuel.

• Sygnał liniowy, automatyczna zmiana zakresów;

• Automatyczna kalibracja;

• Wersja do pomiaru czystości tlenu z kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego i stałą temperaturą kuwety pomiarowej;

• Dostępne atrakcyjne cenowo uproszczone modele 3290 oraz 3300 z zabudowanym czujnikiem Micro-Fuel, cyrkonowym lub paramagnetycznym;

• Dostępna wersja do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Producent

Teledyne

Pliki do pobrania