Konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby firmy Technopomiar został rozstrzygnięty

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim za udział w naszym konkursie. Podjęcie ostatecznej decyzji trwało dość długo ze względu na brak jednoznacznego faworyta, który spełniałby wszystkie przedstawione w konkursie założenia. Ostatecznie z 11 otrzymanych koncepcji architektonicznych…

 

 

Szanowni Państwo,

 

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim za udział w naszym

konkursie.

Podjęcie ostatecznej decyzji trwało dość długo ze względu na brak

jednoznacznego faworyta, który spełniałby wszystkie przedstawione w

konkursie założenia. Ostatecznie z 11 otrzymanych koncepcji

architektonicznych do finału wybrano pięć prac oznaczonych godłami:

111111, 160371, E7928, D1339, 978743.

Biorąc pod uwagę fakt, że żadna z otrzymanych koncepcji nie spełnia

wszystkich założeń inwestora, uwzględniając względy estetyczne,

funkcjonalne jak i ekonomiczne postanowiliśmy:

1. Nie przyznać pierwszej nagrody.

2. Drugą nagrodę w kwocie 10’000,00 zł przyznaliśmy firmie występującej

pod godłem 160371.

3. Dwie równorzędne trzecie nagrody w kwocie po 5’000,00 zł każda

przyznaliśmy pracom występującym pod godłami:

111111 oraz D13339.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Z poważaniem

Grzegorz Smakosz

 

technopomiar nowa siedziba1technopomiar nowa siedziba2technopomiar nowa siedziba3