Katalog ofertowy Technopomiar 2018

W bieżącej edycji naszego informatora przedstawiamy Państwu skondensowany przegląd oferowanych przez Technopomiar analizatorów, aplikacji oraz usług. Katalog obejmuje:

 • Pomiary w wodach ultraczystych • Monitoring wód powierzchniowych i na Stacjach Uzdatniania Wody • Pomiary w cieczach procesowych • Pobór próbek • Pomiary w gazach procesowych i węglowodorach ciekłych • Detekcja gazów palnych i toksycznych oraz pożaru • Pomiary w spalinach • Kontrola jakości gazów technicznych • Liczniki cząstek w cieczach i gazach / analizatory OWO (TOC) • Produkcja, realizacja projektów 'pod klucz’ • Usługi serwisowe • Usługi projektowe • Szkolenia • Optymalizacja procesów odazotowania spalin SCR i SNCR

[pdf-light-viewer id="6345" height="400"]