Do czego służą panele ESA?

Panele ESA to zestaw urządzeń odpowiadających za pomiar wybranych parametrów w danej aplikacji. System przeznaczony jest głównie do systemów wodno-parowych w energetyce. Na płycie montażowej (o wymiarach 300 x 915mm lub 600 x 915mm) wykonanej ze stali nierdzewnej lub PVC, montowane są analizatory i sondy z niezbędnym orurowaniem oraz instalacją elektryczną. Nasza oferta obejmuje pomiar przewodności właściwej, kationitowej, pH, zawartości fosforanów, jonów sodu, krzemionki, a także śladowych ilości tlenu. Produkt EasySam® składa się jeszcze z dwóch komponentów: paneli ESS oraz stojaka ESR. Więcej informacji poniżej lub w karcie katalogowej.

panele ESA
panel ESA_01

Komponenty ESA

Na podstawie tabeli specyfikacji modułu EasySam® Analyzer ESA można wybrać urządzenie dostosowane do wykonywania pomiaru dobranego do danej aplikacji.  Wielokanałowe urządzenia posiadają wbudowany wyświetlacz, a do pojedynczych sond pomiarowych dobieramy przetwornik, który pozwala na odczyt wartości z pomiaru.  Opis wybranych komponentów znajduje się poniżej.

Analizator krzemionki 9610 sc SiO2 HACH

Analizator krzemionki 9610sc

Analizator do ciągłego monitoringu śladowych ilości krzemionki w wodzie ultraczystej, wodzie zasilającej, na stacji DEMI i w przemyśle półprzewodnikowym.

 • Minimalne koszty eksploatacyjne;
 • Tylko 2 litry każdego z odczynników na 90 dni ciągłej pracy przy 15 min. cyklu pomiarowym;
 • Swobodnie programowalne zakresy pomiarowe w przedziałach 0-5000 μg/L jako SiO2;
 • Możliwość pomiaru dowolnej próbki przyniesionej z obiektu;
 • Wynik po 9 minutach (w zależności od temperatury);
 • Urządzenie wielokanałowe (do 6 kanałów);
 • Pełna archiwizacja danych
Analizator sodu 9240

Analizator jonów sodu 9240

Zaprojektowany został tak, aby uprościć użytkowanie i instalację, wymaga jedynie podłączenia zasilania i próbki. Całością steruje przetwornik przy pomocy przejrzystych komunikatów prowadzących użytkownika przez kolejne poziomy menu.

 • Pomiar stężenia sodu w zakresie 0 – 10 000 ppb z progiem detekcji 0,01 ppb;
 • Do 4 kanałów pomiarowych;
 • Możliwość kalibracji przy użyciu próbki ręcznej;
 • Automatyczna reaktywacja zapewniająca optymalną pracę elektrody i czas odpowiedzi;
 • Kompensowane temperaturowo kondycjonowanie próbki do zadanego programowo pH;
 • Zaprojektowany w celu obniżenia kosztów.
pomiar pH 8362

System pomiarowy POLYMETRON 8362

Układ POLYMETRON 8362 został specjalnie zaprojektowany dla wody czystej: brak powierzchni do osadzania się zanieczyszczeń, zminimalizowany potencjał złącza, ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i prądami błądzącymi.

 • Wysoka dokładność: automatyczna kompensacja temperaturowa dla zastsowań w wodzie ultraczystej zgodnie ze standardem ASTM;
 •  Prosty i uniwersalny montaż;
 •  Minimalne czynności obsługowe: nie wymaga uzupełniania roztworu, widoczne czujniki ułatwiają przeprowadzenie profilaktycznych czynności, w razie konieczności łatwo demontowalne;
 •  Łatwa kalibracja “on-line”: szybko odłączane naczynie próbki służy również do kalibracji.
Kolumna kationitowa

Sonda do pomiaru przewodności POLYMETRON 831x

Sondy 8310/8311/8312 przeznaczone są do pomiaru przewodności w wodzie ultraczystej.

 •  Szeroki zakres pomiarowy (zgodnie z modelem przetwornika);
 •  Odporność mechaniczna: Pmax=10 bar przy Tmax=125°C;
 •  Materiały konstrukcyjne odporne chemicznie, korpus wykonany z PSU;
 •  Wbudowany czujnik temperatury Pt100;
 •  Klasa ochrony złącza: IP65;
 •  Testy dokładności zgodnie z ISO 7888 oraz ASTM D 1125;
 •  Krótki czas odpowiedzi

W karcie katalogowej EasySam można wyspecyfikować pomiar przewodności kationitowej, do którego dobieramy dwie sondy 831x, przetwornik 9500 oraz kolumnę kationitową RC-100, widoczną na zdjęciu po lewej stronie.

8310 pomiar przewodności

Konfiguracja panelu ESA

Układ EasySam® można wyspecyfikować w kilkunastu krokach zestawionych w tabelach poniżej lub w karcie katalogowej produktu. Spisane cyfry w kolejności z każdego kroku tworzą kod zamówieniowy konkretnego panelu ESS. Ilość kodów  zamówieniowych musi równać się ilości paneli przygotowania próbek w danym systemie pomiarowym.

Analizator 

Przewodność właściwa – SC. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm A
Przewodność kationitowa (za kolumną kationitową) – CC. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. B
Przewodność kationitowa po odgazowaniu – DCC. Wymiary panelu (szer. x wys.): 600 x 915 mm. C
Przewodność właściwa i przewodność kationitowa (za kolumną kationitową) – SC i CC. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Przetwornik dwukanałowy. D
Przewodność właściwa, przewodność kationitowa (za kolumną kationitową) i pH wyliczane z przewodności (pHCal) – SC, CC i pHCal. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Przetwornik dwukanałowy. E
Przewodność kationitowa (za kolumną kationitową) i przewodność kationitowa po odgazowaniu – CC i DCC. Wymiary panelu (szer. x wys.): 600 x 915 mm. Zakresy pomiarowe dla wszystkich analizatorów przewodności: 0,01 μS/cm – 200 µS/cm (wyższe zakresy na zamówienie). Przetwornik dwukanałowy F
pH dla wód ultraczystych z elektrodą jonoselektywną 8362. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Zakres pomiarowy: pH 2 – 12. G
pH wyliczane z przewodności – pHCal. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Zakres pomiarowy: pH 7 – 10,7. H
Elektrochemiczny pomiar tlenu O2 (ogniwo Clarka). Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Zakres pomiarowy: 0 – 2000 ppb. I
Luminescencyjny pomiar tlenu O2. Wymiary panelu (szer. x wys.): 300 x 915 mm. Zakres pomiarowy: 0 – 2000 ppb. J
Na+ (ilość kanałów: 1 (K), 2 (L), 3 (M), 4 (N)). Wymiary panelu (szer. x wys.): 600 x 915 mm. Zakres pomiarowy: 0 – 10000 ppb. K-N
SiO2 (ilość kanałów: 1 (O), 2 (P), 4 (Q), 6 (R)). Wymiary panelu (szer. x wys.): 600 x 915 mm. Zakres pomiarowy: 0 – 5000 μg/l. O-R
PO4 (ilość kanałów: 1 (S), 2 (T), 4 (U), 6 (V)). Wymiary panelu (szer. x wys.): 600 x 915 mm. Zakres pomiarowy: 0 – 5 / 0 – 50 ppm. S-V

Dwukanałowy przetwornik*

Brak 0
Przewodność właściwa (SC) i przewodność właściwa (SC) 1
Przewodność właściwa (SC) i pH 2
Przewodność właściwa (SC) i elektrochemiczny pomiar O2 (ogniwo Clarka) 3
Przewodność kationitowa za kolumną kationitową (CC) i przewodność kationitowa za kolumną kationitową (CC) 4
Przewodność kationitowa za kolumną kationitową (CC) i pH 5
Przewodność kationitowa za kolumną kationitową (CC) i elektrochemiczny pomiar O2 (ogniwo Clarka) 6
pH i pH 7
pH i elektrochemiczny pomiar O2 (ogniwo Clarka) 8
Elektrochemiczny pomiar O2 (ogniwo Clarka) i elektrochemiczny pomiar O2 (ogniwo Clarka) 9
* Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wybrano opcję 0 (brak) w pozycji 1 „Analizator”

Zawór regulacyjny / odcinający próbkę

Brak 0
V8: Zawór regulacyjny / odcinający próbkę na każdy kanał analizatora (Ham-Let)* 1
V8: Zawór regulacyjny / odcinający próbkę na każdy kanał analizatora (Swagelok)* 2
* Wybierz 0, jeżeli zamierzasz wyspecyfikować rotametr z zaworem w pozycji 4

Rotametr z zaworem regulacyjnym*

Brak 0
FI.2: Rotametr z zaworem regulacyjnym na każdy kanał analizatora 1
FI.2A.NO: Rotametr z zaworem regulacyjnym i alarmem niskiego przepływu (NO styki bezpotencjałowe) na każdy kanał analizatora 2
FI.2A.NC: Rotametr z zaworem regulacyjnym i alarmem niskiego przepływu (NC styki bezpotencjałowe) na każdy kanał analizatora 3
* Nie obowiązuje dla analizatorów wielokanałowych (Na+, SiO2 i PO4) – wybierz 0

Dostępne wersje montażu panelu

Montaż na stojaku 1
Montaż na ścianie 2

Materiał panelu

Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301) 0
Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401) 1
Polipropylen PP 2
Polichlorek winylu PVC 3
UWAGA: Inne materiały paneli dostępne na życzenie

Zlew dla panelu

Brak 0
Zlew A
UWAGA: Jeżeli zostanie zamówiony stojak ESR z rynną, zlew nie powinien być specyfikowany

Wyjścia prądowe

prądowe 4-20 mA 1
4-20 mA + HART (możliwe dla analizatorów od A do I) 2
4-20 mA + RS485 z Modbus RTU (niedostępne dla analizatora J) 3
4-20 mA + RS485 z Profibus DP 4

Wyjścia alarmowe (będą podłączone do skrzynki sygnałowej, jeśli zostanie wybrana) 

Brak 1
1 przekaźnik 2
2 przekaźniki 3
3 przekaźniki 4
4 przekaźniki 5
5 przekaźniki* 6
6 przekaźniki* 7
* Pięć lub sześć przekaźników jest dostępnych tylko dla analizatora sodu 9245

Wersja językowa dokumentacji

Standardowo w języku polskim, wybierz 99; inne języki na życzenie 9

Wersja językowa dokumentacji

Standardowo w języku polskim, wybierz 99; inne języki na życzenie 9

Układ EasySam®

Panele z aparaturą pomiarową EasySam Analyzer (ESA) razem z panelami  przygotowania próbki EasySam Sampling (ESS) montowane są na stojaku wykonanego ze stali nierdzewnej. Do konstrukcji przymocowane są kolektory wody chłodzącej, przedmuchu oraz rynna zbierająca ścieki z całego systemu. Możliwe jest również wyspecyfikowanie daszku oraz oświetlenia systemu pomiarowego.

Stojak EasySam

Przykładowy schemat P&ID

Każdy układ EasySam® można przedstawić na schemacie P&ID. Na podstawie rysunku każdy projektant, inżynier produkcji oraz serwisant wie, jak jest zbudowana instalacja pomiarowa.

Przykładowy schemat P&ID EasySam