Ręczny próbnik model MBP

Opis

Ręczny próbnik model MBP

Próbkuje w lokalizacjach, gdzie powrót próbki nie jest możliwy. Pobiera aktualne próbki cieczy ze zbiorników, naczyń oraz rur bez zawracania próbki.

Manualny próbnik niskoemisyjny Sentry® MBP jest idealnym rozwiązaniem do pobierania próbek cieczy i zawiesin ze zbiorników i rurociągów z wykorzystaniem zamkniętej pętli probierczej, w miejscach nie pozwalających na drenaż lub powrót nadmiaru cieczy osobnym przyłączem. Dzięki każdorazowemu przedmuchowi przewodów próbki jesteśmy w stanie uzyskać wiarygodny materiał do badań. Istnieją dwa warianty Sentry® MBP. Model standardowy pobiera próbki o objętości ok. 30 cm3 i jest dostępny w różnych konfiguracjach trasy próbki i przyłączy procesowych. Drugim wariantem jest model niskoobjętościowy przeznaczony do pobierania objętości rzędu 1 cm3. Próbnik wymaga źródła sprężonego gazu do przedmuchu linii próbek.

• Płukanie próbnika i linii próbki przed i po poborze próbki

• Nie dopuszcza do powstania wycieku próbki z martwej objętości linii i podczas próbkowania

• Port do podłączenia butelki wyposażony w igłę lub rurkę

• Zawór do próbkowania wyposażony jest w rączkę ze sprężyną

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Producent

Sentry Equipment

Branża

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Rodzaj pomiaru

Ciecze

Pliki do pobrania